Mateusz Nowaczyk i Marcelina Czaja (07.11.2018)

Przemysław Teodorczyk(13.11.2018)

przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska i Kamila Mnich(15.10.2018)

dyrektor PCPR we Wrześni oraz pedagog, terapeuta i doradca zawodowy z ŚDS w Pietrzykowie.

Małgorzata Klauza (14.11.2018)

Anna Maria Kulczyńska i Dorota Olszewska(08.11.2018)

 

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz koordynator Biura ds.Osób Niepełnosprawnych.

Sylwia Kośmider (06.11.2018)

ks.Florian Cieniuch (02.11.2018)

Jarosław Wypyszyński (08.11.2018)

koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych w WOES.