Bartłomiej Kaczmarzewski (16.01.2019)

kierownik Referatu Dróg Powiatowych ze Starostwa Powiatowego we Wrześni.


 

Anna Nowicka z grupą SpaceSat (22.01.2019)

Michał Wesołowski (23.01.2019)

Dionizy Jaśniewicz (21.01.2019)

Marzena Tabaczyńska (17.01.2019)

Jacek Rybczyński (15.01.2019)

Anna Maria Kulczyńska i Katarzyna Waszak (24.01.2019)

dyrektor PCPR we Wrześni i mama chorego chłopca.

Mariusz Pierzchliński (18.01.2019)

dyrektor Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych.